Servis sietí, návrh a realizácia (WiFi a LAN)

Realizujeme servis a inštaláciu drôtových a bezdrôtových sietí.
Čítajte viac o domácich počítačových sieťach.

Inštalácia WiFi siete
 • Inštalácia / nastavenie domácej WiFi siete
 • Nastavíme router na pripojenie do internetu (LAN, DSL , kábel, optika (UPC, Orange, Telekom, ...)
 • Zabezpečíme WiFi sieť proti zneužitiu / nastavíme šifrovanie
 • Pripojíme zariadenia do siete (v cene 3 zariadenia) a nastavíme prístup do internetu
 • V prípade potreby dodáme WiFi router už od 20€
 • Cena nezahŕňa cenu výjazdu ani prípadnú cenu routera
 • BONUS - telefonické a emailové konzultácie ZDARMA

 

Nastavenie a oprava už existujúcej siete
 • Inštalácia a nastavenie WiFi routera
 • Servis počítačových sietí
 • Opravíme nefunkčné pripojenie na internet
 • Opravíme lokálnu počítačovú sieť
 • Nastavíme zabezpečenie v prípade bezdrôtovej (WiFi) siete
 • Poradíme vhodné zariadenie, napr. router.
 • Dodáme sieťové zariadenia za bezkonkurenčné ceny!
 • Cena nezahŕňa cenu výjazdu

 

Balík INŠTAL SIEŤ
 • Inštalácia počítačovej siete (router + 3 zariadenia) vrátane návrhu
 • Vypracujeme návrh siete
 • Nastavíme router vrátane bezpečnostných nastavení
 • Pripojíme zariadenia do siete (v cene 3 zariadenia)
 • Nastavíme pripojenie siete na internet poskytovateľa (LAN, DSL, kábel, optika)
 • Nastavíme prístup na tlačiareň a zdieľané adresáre
 • Odzálohujeme funkčné nastavenie routera
 • Realizujeme bezdrôtové (WiFi) aj drôtové (metalické) siete
 • BONUS - výjazd ZDARMA
 • BONUS - pomoc na diaľku 30 minút ZDARMA
 • BONUS - telefonické a emailové konzultácie ZDARMA

 

Zabezpečenie WiFi siete
 • Nastavíme zabezpečenie bezdrôtovej (WiFi) siete
 • Odzálohujeme funkčné nastavenie routera
 • Predvedieme funkčnosť zabezpečenia siete
 • Nastavíme zabezpečenie pripojených zariadení (v cene 3 zariadenia)
 • Cena nezahŕňa cenu výjazdu

 

 

Pripojenie PC do siete
 • Pripojíme počíťač, notebook, tablet alebo mobilný telefón (iPhone, HTC, Samsung a pod.) k už existujúcej lokálnej sieti alebo internetu
 • Nastavíme prístup na tlačiareň a zdieľané adresáre (ak to zariadenie podporuje)
 • Realizujeme bezdrôtové (WiFi) aj drôtové (metalické) pripojenie
 • Ovládače od výrobcu nie sú podmienkou
 • Cena nezahŕňa cenu výjazdu

 

 

Pripojenie zariadenia do siete
 • Pripojíme zariadenie do siete (switch, tlačiareň, externý disk a iné)
 • Nastavíme prístup na nainštalované zariadenie
 • Realizujeme bezdrôtové (WiFi) aj drôtové (metalické) pripojenie
 • Preveríme  funkčnosť nainštalovaného komponentu alebo zariadenia
 • Cena nezahŕňa cenu výjazdu

 

 

Zapojenie internetu
 • Spojazdníme internet vrátane zapojenia počítača
 • Potrebná funkčná prípojka od poskytovateľa internetu
 • Realizujeme bezdrôtové (WiFi) aj drôtové (metalické) pripojenie
 • Ovládače od výrobcu nie sú podmienkou
 • Cena nezahŕňa cenu výjazdu

 

 

Návrh siete bez inštalácie
 • Návrh domácej počítačovej siete
 • Analýza vhodnej topológie a potrebných zariadení (aktívne prvky, kabeláž, konektory)
 • Bezpečnostná analýza a doporučenia
 • Návrh dodaný v písomnej aj elektronickej forme
 • Pre FIRMY individuálna kalkulácia podľa rozsahu
 • Cena nezahŕňa cenu výjazdu

 

Uvedené ceny sú vrátane DPH.